Festiwal Góry Literatury to coroczne wydarzenie literackie powstałe w 2015 roku. Pierwsza edycja organizowana była w ramach Festiwalu Bieguny Kultury i trwała jeden dzień. Odkryto wówczas, że inicjatywa tego typu odpowiada na niezaspokojone potrzeby, co zaowocowało szybką ewolucją formuły. Aktualnie wydarzenie trwa około tygodnia, a w programie oprócz atrakcji związanych bezpośrednio z literaturą widnieją takie, które wpisują się w ogólną tematykę humanistyczno-kulturalną. Gospodarzami festiwalu są Olga Tokarczuk oraz Karol Maliszewski.
Nowy system identyfikacji dla Festiwalu Góry Literatury, to kompleksowy projekt, którego zakresem prac były badania (wywiady pogłębione z organizatorami, desk research, ankiety, analiza treści i mediów społecznościowych), wypracowanie strategii (osobowość, wartości, publiczność, misja, big idea, claim, wizja) oraz zaprojektowanie nowej identyfikacji wizualnej (logo, kolorystyka, typografia, materiały promocyjne etc.). Całość zwieńczona wielostronicowym raportem z etapu badawczego oraz dokumentem w postaci brand-manual'a.
Więcej o procesie można przeczytać tutaj (tekst w języku angielskim).
Zakres moich prac: koncepcja nowej szaty wizualnej, projekt znaku, projekt oraz skład brand-manual'a, pomoc w badaniach oraz wypracowywaniu strategii
Grupa projektowa: Agata Semenowicz, Michał Socha, Konrad Szewczyk, Konrad Parasiński
Rok: 2019
Status: projekt niewdrożony
Tworząc logo chcieliśmy połączyć wartości reprezentowane przez organizację, łatwość interpretacji ze względu na bardzo szeroką publiczność oraz nawiązać do znaku, który był dotychczas w użyciu.
Spośród kilkunastu stworzonych propozycji, ostateczny znak najbardziej odpowiadał stawianym przez nas wymaganiom oraz najlepiej wypadł w badaniach semantycznych. Na budowę sygnetu-
logo składają się dwie książki jednocześnie reprezentujące sudeckie góry.
Słońce w znaku ma reprezentować plenerowy charakter festiwalu, aktywność oraz brak związania z konkretnym miejscem, gdyż festiwal jest rozproszony w obrębie Dolnego Śląska. Kolor użyty w logo jest nawiązaniem do lokalności (kolor gleby w okolicach Nowej Rudy i piaskowca wydobywanego na terenie Kotliny Kłodzkiej) oraz jest to ciepły stonowany odcień zwracający się bezpośrednio do wartości reprezentowanych przez Festiwal Góry Literatury.
Back to Top