People Innovation to konkurs mający na celu wyłonienie i promocję najlepszych praktyk
w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Skierowany jest głównie do przedsiębiorców
i menadżerów firm posiadających siedzibę na terenie Polski. Organizatorami konkursu są SmartLunch oraz GoldenLine.
Główne wartości, którymi konkurs chce komunikować, to:
innowacyjność, proaktywność oraz ludzie jako największa wartość w organizacji.
Klient: SmartLunch
Zakres moich prac: projekt logo, projekt key-visual
Rok: 2021
Etap ideacji
Pierwsze propozycje
Logo w wersji finalnej
Back to Top